POŠTOVNÉ NAD 2000,- ZDARMA

KONTAKTY

Ivana Marková
Horní Branná 104
512 36 Horní Branná
tel: +420 777944006
hrave-kote(a)email.cz


» OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.,Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění příslušných novel.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s jejich obsahem souhlasí.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Objednávka provedená prostřednictvím internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě.

Místem dodání fyzického zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři kupujícím.


Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce – kupní smlouvě.
Všechny informace o zboží jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit.

Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrační (např. odstíny barev pletací příze).


Ceny zboží
Uváděné ceny jsou konečné pro spotřebitele a jsou platné v okamžiku objednání zboží. Všechny uvedené ceny již zahrnují DPH.


Platební a dodací podmínky
Zboží je majetkem prodávajícího do okamžiku jeho zaplacení kupujícím, tj. do připsání platby na bankovní účet prodávajícího. Objednávky přízí a ostatního fyzického zboží vyřizujeme obvykle do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta počíná běžet následujícím dnem po uzavření kupní smlouvy. Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty na celé území České a Slovenské republiky. Úhrada zboží je možná platbou převodem na účet prodávajícího – platba předem, nebo na dobírku. K ceně zboží jsou připočítávány náklady na přepravu zboží, balné neúčtujeme.
Ceny za přepravu pro zákazníky z ČR:

http://www.eshop-rychle.cz/hrave-kote/POSTOVNE-A-DOPRAVA-a4_3.htm

 

Bankovní spojení pro platby převodem na účet pro zákazníky České republiky

UniCredit Bank č.učtu: 1038416006/2700

 

Var. symbol: číslo faktury nebo číslo objednávky

Odstoupení od smlouvy
Spotřebitel má právo podle §53, odst. 7 občannského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodů do 14-ti dnů od převzetízboží. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátíodpovídající částku za zboží na adresu kupujícího způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Spotřebiteli nevzniká nárok na náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti s vracením zboží.

Záruční podmínky, reklamace
Na fyzické zboží se poskytuje zákonná záruka, která začíná běžet okamžikem dodání zásilky. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny nešetrným zacházením nebo opotřebením. Reklamované zboží musí být kompletní, nepoškozené a v nezměněném stavu (včetně etikety, sáčku, krabičky). Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou z reklamačního řízení vyloučeny.
Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvypředložením dokladu o nákupu, případně doložit zápis o škodě, pokud kpoškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.
Reklamace bude vyřízena obvykle do 10-ti dnů, nejpozději však v zákonné lhůtě 30 dní výměnou zboží nebo vrácením příslušné částky.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Vaše osobní údaje neposkytujeme vjakékoliv podobě třetí straně.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".Registrací v e-shopu zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailůtýkajících se ručního pletení. Každý informační email obsahuje odhlašovací odkaz.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránceprodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto obchodních podmínek v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží.


Provozovatel:

Ivana Marková

Horní Branná 104

512 36 Horní Branná

IČO: 06799086